Filtracja
mobilna

 
 
 

Filtry powietrza

Ich głównym celem jest utrzymanie w czystości układu poboru powietrza w silnikach spalinowych. Zapobiegają one mieszaniu się zanieczyszczonego powietrza z paliwem przed wejściem do komory spalania silnika.

Filtry powietrza1

Składają cię najczęściej z dwóch sekcji tj. filtra głównego – zewnętrznego i wkładu wewnętrznego tzw. bezpiecznika z których zewnętrzny element może być oczyszczony z grubszych frakcji zanieczyszczeń (pyłu, piasku itp.) przy pomocy sprężonego powietrza maksimum do sześciu razy. Po tym czasie zarówno filtr zewnętrzny jak i wewnętrzny winien być wymieniony równocześnie.

Nasz asortyment

Zamówienia telefoniczne

phonetel. 032 240 70 62

tel. 032 240 60 16

Zamówienia fax

fax032 750 07 72

 

powered by Nataltec 2016